Osakkaille / Asukkaille

Avaintilaus

Vain taloyhtiön osakas on oikeutettu tilaamaan huoneistoonsa lisäavaimia.

Avaintilaukset otetaan vastaan vain kirjallisesti (sähköpostilla, kirjeitse tai oheisella lomakkeella). Osakkaan tiedot tarkistetaan osakeluettelosta ennen kuin tilaus toimitetaan lukkoliikkeelle. Osakas vastaa lisäavaimista syntyneistä kustannuksista.

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa kirjallisesti myös vuokralaisensa tilaamaan lisäavaimia. Valtakirja toimitetaan isännöitsijätoimistoon tai lomakkeen liitteenä ennen kuin avaintilauksen edelleen toimittamista.

Lisäavaimen valmistuttua lukkoliike on yhteydessä osakkaaseen/vuokralaiseen. Avain maksetaan suoraan lukkoliikkeelle. Avaimen noudon yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Tilaa lisäavaimia